क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. यस विभागबाट आ.ब.२०७७।०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना admin २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२. EOI Notice No.: PS/1/075/76 Admin २०१९-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३. Kharid Suchikrit Admin २०१८-११-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४. Call for EoI Guideline Admin २०१८-०५-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५. धरहरा बनाउन अाफ्नो साहित्य समर्पण Admin २०१७-३-९ सूचना हेर्नुहोस्
६. MOU between GoN and other insitutions Admin २०१६-७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
७. MoU Signed up between Nepal & Sri Lanka Admin २०१६-१-१ सूचना हेर्नुहोस्