S.N. Title Submitted By Published Date
1. Request for Expression of Interest DOA 201-1-22 View Notice
2. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA 2077-09-17 View Notice
3. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA View Notice
4. सूचना DOA View Notice
5. सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना DOA 2077-06-16 View Notice
6. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्रआव्हानकाे सूचना DOA View Notice
7. सूचना DOA 2077-6-1 View Notice
8. सूचना DOA 2077-5-24 View Notice
9. सूचना DOA 2077-5-14 View Notice
10. सूचना DOA 2020-08-26 View Notice
11. बोलपत्र आव्हानको सूचना DOA 2020-08-16 View Notice
12. यस विभागबाट आ.ब.२०७७।०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना admin 2020-07-27 View Notice
13. EOI Notice No.: PS/1/075/76 Admin 2019-04-24 View Notice
14. Kharid Suchikrit Admin 2018-11-23 View Notice
15. Call for EoI Guideline Admin 2018-05-09 View Notice
16. धरहरा बनाउन अाफ्नो साहित्य समर्पण Admin 2017-3-9 View Notice
17. MOU between GoN and other insitutions Admin 2016-7-26 View Notice
18. MoU Signed up between Nepal & Sri Lanka Admin 2016-1-1 View Notice