क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. Press Release of Geo-physic survey of Ramagrama and excavation at Kanthak Stupa in Tilaurakot, Kapilvastu Nov.2019 Admin २०१९-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२. रानीपाेखरी स‌रक्षणको सम्बन्धमा पुरातत्व विभागको विज्ञप्ती Admin २०१८-०३-१५ सूचना हेर्नुहोस्