S.N. Title Submitted By Published Date
1. सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग 2078-4-12 View Notice
2. प्राबिधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन संसोधन तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग 2078-3-9 View Notice
3. प्राबिधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन संसोधन सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग 2078-2-16 View Notice
4. प्राबिधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन संसोधन सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग 2078-2-16 View Notice
5. बोलपत्र सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग 2078-01-17 View Notice
6. बोलपत्र सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग View Notice
7. सूचना पुरातत्व विभाग 2021-04-27 View Notice
8. सूचना पुरातत्व विभाग 2077-12-16 View Notice
9. RFP of Consulting Services for DPR along with review of existing master plan of National cultural Museum Admin 2021-03-18 View Notice
10. संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा DOA 2021-03-04 View Notice
11. पुरातत्व विभागकाे अपिल DOA 2021-02-25 View Notice
12. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA 2077-10-14 View Notice
13. Request for Expression of Interest DOA 201-1-22 View Notice
14. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA 2077-09-17 View Notice
15. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA View Notice
16. सूचना DOA View Notice
17. सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना DOA 2077-06-16 View Notice
18. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्रआव्हानकाे सूचना DOA View Notice
19. सूचना DOA 2077-6-1 View Notice
20. सूचना DOA 2077-5-24 View Notice
21. सूचना DOA 2077-5-14 View Notice
22. सूचना DOA 2020-08-26 View Notice
23. बोलपत्र आव्हानको सूचना DOA 2020-08-16 View Notice
24. यस विभागबाट आ.ब.२०७७।०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना admin 2020-07-27 View Notice
25. EOI Notice No.: PS/1/075/76 Admin 2019-04-24 View Notice
26. Kharid Suchikrit Admin 2018-11-23 View Notice
27. Call for EoI Guideline Admin 2018-05-09 View Notice
28. धरहरा बनाउन अाफ्नो साहित्य समर्पण Admin 2017-3-9 View Notice
29. MOU between GoN and other insitutions Admin 2016-7-26 View Notice
30. MoU Signed up between Nepal & Sri Lanka Admin 2016-1-1 View Notice