S.N. Title Group Published Date
1. २०७२ साल बैशाख १२, १३ र २९ गते अाएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति हुन गएका काठमाडौ जिल्लाका सम्पदाहरुको फोटोग्राफ सहितको विवरण Others 2020-02-10   Download
2. बोडे र नगदेशका सांस्कृतिक सम्पदाहरु Others 2020-02-10   Download
3. बुड्गमतीको सांस्कृतिक सम्पदाहरु Others 2020-02-10   Download
4. ठिमी (चपाचो र बालकुमारी) को सांस्कृतिक सम्पदाहरु Others 2020-02-10   Download
5. काठमाडौ जिल्लाका गा.वि.स. हरुका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विरण भाग २ Others 2020-02-10   Download
6. मुस्ताड्ड जिल्लाका सांस्कृतिक सम्पदा Others 2020-02-10   Download
7. नारायणी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण Others 2020-02-10   Download
8. कोशी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७० Others 2020-02-10   Download
9. रापती अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२ Others 2020-02-10   Download
10. सेती अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२ Others 2020-02-10   Download
11. महाकाली अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२ Others 2020-02-10   Download
12. लुम्विनी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०६९ Others 2020-02-10   Download
13. धौलागिरी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०६९ Others 2020-02-10   Download
14. सगरमाथा अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७० Others -   Download